اسپری درمانی پوست cortavance ویربک

قیمت :

انتخاب ها

کورتانس به صورت ویژه برای کنترل خارش و التهاب مرتبط با چالش های پوستی طراحی شده است و اثرات سیستمیک نامطلوب ارایه شده توسط داروهای استروییدی خوراکی یا تزریقی ایجاد نمیکند.این محصول حاشیه ایمنی بالایی دارد هم چنین به راحتی جذب میشود و به سرعت به داخل پوست نفوذ میکند در نتیجه باعث ایجاد هیچگونه ناراحتی یا چربی ناشی از کرم یا پماد استروییدی موضعی نمیشود

ویژگی ها

تگ ها درمانی

مقالات مرتبط

نظرات
Similar Products
© پرشین پت | Powered by Kianpardaz Hooshmand | 2022