پودر مخصوص کلیه سگ و گربه candioli

قیمت :

انتخاب ها

این محصول مکمل خوراکی برای سگ ها و گربه ها میباشد.

 

رنال پی حاوی مواد معدنی (نمک های کلسیم و بی کربنات سدیم) پلی ساکاریدها است

با ترکیبات ویژه به حفظ شرایط متابولیک طبیعی بدن حیوان و عملکرد بدن حیوان و عملکرد مناسب دستگاه ادراری آنها کمک میکند

ویژگی ها

مقالات مرتبط

نظرات
Similar Products
© پرشین پت | Powered by Faraz-co.ir | 2023